Harsh Parikh

Harsh Parikh is Principal, institutional advisory & solutions at PGIM